k pokladně celkem: 0,00 Kč
  pon - pt. 10:30-16

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pravidla internetového obchodu Zenwire.cz

upřesňující mj pravidla pro uzavírání smluv prostřednictvím Obchodu, obsahující nejdůležitější informace o Prodávajícím, Obchodě a právech SpotřebiteleOBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt s prodejcem
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Nakupování v obchodě
§ 5 Platby
§ 6 Vyřízení objednávky
§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy
§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
§ 9 Reklamace
§ 10 Osobní údaje
§ 11 Rezervace
§ 12 Shromažďování názorů na prodejně

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny - dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků v Polsku.
Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník.
Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Účet - bezplatná funkce Obchodu upravená samostatnými předpisy (služba poskytovaná elektronicky), díky které si každý subjekt využívající Obchod může zřídit v Obchodě individuální účet.
Kupující – jakýkoli subjekt nakupující v Obchodě.
Oprávněný kupující – Kupující, který je Spotřebitelem nebo Oprávněným podnikatelem.
Privilegovaný podnikatel– fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, nikoli však pro ni profesní.
Sběrné místo – místo na adrese 60-830 Poznaň, Krasińskiego 4 Zenwire.
Předpisy - tyto předpisy.
Obchod - Internetový obchod Zenwire.eu provozovaný Prodávajícím na adrese https://zenwire.eu.
Prodejce– PAWEŁ KOŚMIDER, podnikatel podnikající pod jménem PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapsán do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedené ministrem příslušným pro ekonomiku a vedoucím Centrální registr a informace o hospodářské činnosti, NIP 9721296053, číslo REGON 381750881 , ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań.
Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.

§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

 1. Poštovní adresa: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. E-mailová adresa: info@zenwire.cz
 3. Telefon: 727 705 336
 4. Adresa pro vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy): 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire
 5. Adresa pro zaslání inzerovaného zboží: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování obchodu potřebujete:
  • zařízení s přístupem na internet
  • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.
 2. Chcete-li zadat objednávku v Obchodě, kromě požadavků uvedených v odstavci 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUPY V PRODEJNĚ

 1. Ceny produktů zobrazené v obchodě jsou celkové ceny za produkt.
 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky zahrnuje cenu za produkt uvedenou v Obchodě a případně náklady na dodání zboží.
 3. Produkt vybraný k nákupu by měl být přidán do košíku v obchodě.
 4. Poté si Kupující vybere způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku z možností dostupných v Obchodě a dále uvede údaje potřebné k dokončení objednávky.
 5. Objednávka je zadána okamžikem potvrzení jejího obsahu a akceptace Pravidel Kupujícím.
 6. Podání objednávky se rovná uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Kupující se může v Obchodě registrovat, tj. zřídit si v něm Účet, nebo nakupovat bez registrace tak, že své údaje uvede při každé případné objednávce.

§ 5 PLATBY

 1. Za provedenou objednávku můžete zaplatit v závislosti na volbě kupujícího:
  1. platební kartou:
   • Vízum
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. prostřednictvím platební platformy:
   • PayU
  3. na dobírku, tedy kartou nebo hotově při předání zboží Kupujícímu;
 2. Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím platební platformy PayU, společnost PayU SA je subjekt poskytující online platební služby
 3. Pokud Kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 7 Pracovních dnů od zadání objednávky.
 4. Prodávající informuje, že v případě platebních metod, u kterých se pole pro zadání údajů nutných k provedení platby objeví ihned po zadání objednávky, je platba za objednávku možná až bezprostředně po zadání objednávky.
 5. Při nákupu v Obchodě Kupující souhlasí s používáním elektronických faktur Prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.

§ 6 VYKONÁNÍ PŘÍKAZU

 1. Doba trvání smlouvy je 5 pracovních dnů.
 2. Pokud kupující zvolil platbu předem za objednávku, prodávající přistoupí k realizaci objednávky po jejím uhrazení.
 3. Země, kde se dodávka provádí:
  • Polsko
  • Německo
  • Maďarsko
  • Rumunsko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Estonsko
  • Bulharsko
 4. Produkty zakoupené v Obchodě jsou dodávány – v závislosti na způsobu dodání zvoleném Kupujícím:
  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;
 5. Kupující si může zboží vyzvednout osobně na Výdejním místě v jeho otevírací době.
 6. Zvolí-li kupující osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí v uvedený den dokončení objednávky.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Privilegovaný kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu, s výhradou § 8 Pravidel, do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:
  1. ve kterém se přednostní kupující dostal ke zboží nebo ve kterém třetí osoba jiná než dopravce a určená přednostním kupujícím převzala zboží;
  2. ve kterém se přednostní kupující dostal k poslednímu zboží, šarži nebo části nebo kdy třetí strana jiná než dopravce a označená přednostním kupujícím získala poslední zboží, šarži nebo část, v případě smlouvy vyžadující převod vlastnictví více zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech.
 3. Aby mohl přednostní kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 Prováděcího řádu jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou nebo e-mailem).
 4. Pro spotřebitele je vzorem odstoupení od smlouvy formulář na stránce Reklamace a vrácení zboží.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, aby přednostní kupující zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí Prodávající přednostně Kupujícímu všechny platby, které od něj přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Kupujícím zvoleného preferovaného způsobu dodání, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí preferovaného kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, které byly použity přednostním kupujícím v původní transakci, pokud přednostní kupující nebude souhlasit s jiným řešením, v každém případě nebudou přednostnímu kupujícímu v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky.
 8. Pokud Prodávající nenabídl, že si zboží od Preferovaného kupujícího vyzvedne sám, může zadržet vrácení peněz až do obdržení zboží nebo do doby, než mu bude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 9. Prodávající žádá o vrácení zboží na adresu: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy přednostní kupující informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. . Lhůta je dodržena, pokud přednostní kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.
 10. Přímé náklady na vrácení zboží nese přednostní kupující.
 11. Preferovaný kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 12. Pokud zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese přednostní kupující rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Přednostní kupující informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.
 13. V případě nutnosti vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou Preferovaným kupujícím platební kartou, vrátí Prodávající peněžní prostředky na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v § 7 Nařízení se nevztahuje na smlouvu:
  1. ve kterém je předmětem služby nepřefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace Přednostního kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  2. ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
  3. ve kterém je předmětem služby zboží dodané v uzavřeném obalu, které po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;
  4. ve kterém je předmětem služby zboží, které je svou povahou po dodání neoddělitelně spojeno s jiným zbožím;
  5. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
  6. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  7. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

§ 9 REKLAMACE

A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající odpovídá přednostnímu kupujícímu za soulad služby se smlouvou stanovenou obecně platnými právními předpisy, včetně zejména ustanovení zákona o právech spotřebitele.
 2. Prodávající Vás žádá o uplatnění reklamace na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Řádu.
 3. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, informace o něm a jeho podmínky jsou k dispozici v Obchodě.
 4. Stížnosti na provoz Obchodu zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Pravidel.
 5. Prodávající odpoví na reklamaci do 14 dnů od jejího obdržení.

II PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

 1. Zboží
  1. V případě nesouladu zboží se smlouvou má přednostní kupující možnost uplatnit práva uvedená v kapitole 5a zákona o právech spotřebitele.
  2. Prodávající odpovídá za rozpor zboží se smlouvou, existující v době jeho dodání a zjištěný během dvou let od tohoto okamžiku, ledaže by došlo k uplynutí doby použitelnosti zboží, kterou určil prodávající, jeho právní předchůdci, popř. osob jednajících jejich jménem, je delší.
  3. V souladu s ustanoveními zákona o právech spotřebitele může přednostní kupující v každém případě požadovat:
   1. výměna zboží,
   2. oprava zboží.
  4. Kromě toho může přednostní kupující učinit prohlášení o:
   1. snížení ceny,
   2. odstoupení od smlouvy
   v situaci, kdy:
   • Prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43 d sec. 2 zákona o právech spotřebitelů;
   • Prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43 d sec. 4-6 zákona o právech spotřebitelů;
   • nesoulad zboží se smlouvou trvá i přesto, že se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou;
   • nesoulad zboží se smlouvou je natolik významný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího použití ochranných opatření uvedených v čl. 43d zákona o právech spotřebitelů;
   • z prohlášení či okolností prodávajícího je zřejmé, že neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Preferovaného kupujícího.
  5. V případě zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, by měl přednostní kupující dát zboží k dispozici prodávajícímu. Prodávající odebírá zboží od přednostního kupujícího na vlastní náklady.
  6. Preferovaný kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor zboží se smlouvou nepodstatný.
  7. V případě odstoupení od smlouvy uvedené v této části (týkající se zboží) přednostní kupující neprodleně vrátí zboží prodávajícímu na jeho náklady na adresu 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire. Prodávající vrátí přednostnímu kupujícímu cenu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo dokladu o jeho vrácení.
  8. Prodávající vrátí přednostnímu kupujícímu dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vyjádření přednostního kupujícího o snížení ceny.
 2. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací
  1. V případě, že reklamační řízení nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít např. s:
   1. mediace vedená příslušným Vojvodským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o mediaci. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
   2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Vojvodském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je dostupný na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
   3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;
   4. online platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

III JINÍ KUPUJÍCÍ NEŽ PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

 1. Pro vyloučení pochybností prodávající upozorňuje, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu jinému, než je přednostní kupující, související s reklamací, se řídí ustanovením § 11 odst. 1 písm. 5.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při využívání Obchodu je Prodávající. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „ GDPR “.
 2. Účelem zpracování údajů kupujícího prodávajícím, poskytnutých kupujícím v souvislosti s nákupy v Obchodě, je vyřizování objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:
  • smlouva nebo úkony učiněné na žádost kupujícího směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  • právní povinnost prodávajícího související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a
  • oprávněný zájem Prodávajícího spočívající ve zpracování údajů za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 3. Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znemožní uzavření smlouvy v Obchodě.
 4. Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupy v Obchodě budou zpracovávány do:
  1. smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím přestane platit;
  2. na prodávajícího se již nebude vztahovat zákonná povinnost zpracovávat údaje kupujícího;
  3. zanikne možnost uplatňovat nároky Kupujícího nebo Prodávajícího související se smlouvou uzavřenou Obchodem;
  4. námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem prodávajícího
  – podle toho, co je v daném případě použitelné a co nejnovější.
 5. Kupující má právo požadovat:
  1. přístup k vašim osobním údajům,
  2. jejich náprava,
  3. vymazání,
  4. omezení zpracování,
  5. předání údajů jinému správci
   , jakož i právo:
  6. vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných Prodávajícím).
 6. Pro uplatnění svých práv by měl Kupující kontaktovat Prodávajícího s využitím údajů z § 2 Nařízení.
 7. Má-li kupující za to, že jeho údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 11 VÝHRADY

 1. Kupujícímu je zakázáno poskytovat nelegální obsah.
 2. Každá objednávka zadaná v Obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí Pravidel. Smlouva je uzavřena včas a za účelem splnění objednávky.
 3. Dohody uzavřené na základě Pravidel se uzavírají v polštině.
 4. V případě možného sporu s Kupujícím, který není preferovaným Kupujícím, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Prodávajícího.
 5. Jakákoli odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, který není privilegovaným kupujícím, je v mezích povolených zákonem vyloučena.

§ 12 SBĚR POSUDKŮ V PRODEJNĚ

1. Zákazník Internetového obchodu má možnost dobrovolně a bezplatně vydat stanovisko k nákupům uskutečněným v Internetovém obchodě. Předmětem posudku může být také hodnocení, fotografie nebo recenze zakoupeného produktu v Internetovém obchodě.,

2. Prodávající po uskutečnění nákupu v Internetovém obchodě zašle Zákazníkovi e-mail s žádostí o vydání stanoviska a odkazem na online formulář umožňující jeho vystavení - online formulář umožňuje odpovídat na dotazy Prodávajícího. ohledně nákupů, ohodnoťte je, přidejte vlastní popis k názoru a fotografii zakoupeného produktu. Nedojde-li k vydání stanoviska po obdržení první výzvy k vydání stanoviska, zašle prodávající výzvu znovu.

3. Stanovisko může vydat pouze Zákazník, který nakoupil v Internetovém obchodě Prodávajícího.,

4. Názory vydané Zákazníkem zveřejňuje Prodávající v Internetovém obchodě a na vizitce TrustMate.io.,

5. Vydání posudku nesmí být Zákazníkem použito k protiprávní činnosti, zejména k činnosti zakládající akt nekalé soutěže vůči Prodávajícímu, nebo činnosti porušující práva osobnostní, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo třetích osob.

6. Stanovisko lze vydat pouze k produktům skutečně zakoupeným v Internetovém obchodě Prodávajícího. Je zakázáno uzavírat fiktivní/falešné kupní smlouvy za účelem vydávání stanovisek. Autorem posudku nesmí být sám prodávající ani jeho zaměstnanci bez ohledu na základ zaměstnání.,

7. Vydané stanovisko může jeho autor kdykoli odstranit.Účetní řád

v obchodě Zenwire.cz

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Kontakt na poskytovatele služeb
§ 3 Technické požadavky
§ 4 Účet
§ 5 Věrnostní program
§ 6 Reklamace
§ 7 Osobní údaje
§ 8 Rezervace

§ 1 DEFINICE

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.
Účet - bezplatná funkce Obchodu (služby) upravená v Pravidlech, díky které si Příjemce služby může zřídit svůj individuální účet v Obchodě.
Příjemce služby – jakýkoli subjekt, který si zřizuje Účet nebo má zájem o zřízení účtu.
Privilegovaný příjemce služby - Příjemce služby, který je Spotřebitelem nebo fyzickou osobou uzavírající s Poskytovatelem služeb smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, nikoli však pro ni profesní.
Věrnostní program – věrnostní program provozovaný Poskytovatelem služeb, v jehož rámci může Příjemce služby, který má Účet, získávat a používat Body za podmínek stanovených v Pravidlech.
Body – body udělované Příjemci služby za podmínek stanovených v Pravidlech jako součást Věrnostního programu, což umožňuje Příjemci služby objednávat produkty uvedené v Obchodě se slevou.
Předpis - tento Účetní řád.
Obchod – internetový obchod Zenwire.eu provozovaný Poskytovatelem služeb na adrese https://zenwire.eu
Poskytovatel služeb- PAWEŁ KOŚMIDER, podnikatel podnikající pod jménem PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapsán do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedené ministrem příslušným pro hospodářství a vedoucím Centrální registr a informace o hospodářské činnosti, NIP 9721296053, číslo REGON 381750881 , ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań.

§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATELEM SLUŽEB

 1. Poštovní adresa: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. E-mailová adresa: info@zenwire.cz
 3. Telefon: 727 705 336

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a vytvoření účtu potřebujete:
  • aktivní e-mailový účet
  • zařízení s přístupem na internet
  • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie

§ 4 ÚČET

 1. Zřízení Účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli Příjemce služby.
 2. Účet poskytuje Zákazníkovi další možnosti, jako je: prohlížení historie objednávek zadaných Zákazníkem v Obchodě, kontrola stavu objednávky nebo samostatná úprava údajů Zákazníka, jakož i účast ve Věrnostním programu.
 3. Chcete-li si založit Účet, musíte v Obchodě vyplnit příslušný formulář.
 4. Okamžikem zřízení Účtu je mezi Příjemcem služby a Poskytovatelem služby uzavřena smlouva na dobu neurčitou v rozsahu vedení Účtu za podmínek stanovených v Pravidlech.
 5. Příjemce služby může z Účtu kdykoli odstoupit, aniž by mu vznikly jakékoli náklady.
 6. Abyste mohli odstoupit z Účtu, musíte své odstoupení zaslat Poskytovateli služeb na následující e-mailovou adresu: info@zenwire.cz, což bude mít za následek okamžité smazání Účtu a ukončení smlouvy o vedení Účtu.

§ 5 VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 1. Věrnostní program je určen pro Příjemce služeb, kteří mají Účet. Získávání a používání bodů Zákazníkem je možné pomocí Účtu.
 2. Zřízením Účtu se Zákazník stává účastníkem Věrnostního programu.
 3. Za každých 10 PLN utracených v Obchodě v rámci jedné objednávky zákazník obdrží následující počet bodů: 10, s výhradou oddílu 4-5.
 4. Body za provedenou objednávku bude mít Příjemce služby pouze v případě, že Poskytovatel služby uzavře s Příjemcem služby smlouvu. Body budou příjemci služby přiděleny automaticky v době dokončení objednávky.
 5. Pro výpočet počtu Bodů za provedenou objednávku se berou v úvahu pouze finanční prostředky vynaložené Příjemcem služby za produkty objednané v Obchodě bez použití Bodů a bez zohlednění dodatečných nákladů souvisejících s objednávkou produktu, jako je např. například náklady na doručení.
 6. Pokud se Příjemce služby poprvé přihlásí k odběru newsletteru vedeného Poskytovatelem služeb v rámci Obchodu, bude mít Příjemce služby nárok na následující počet Bodů: 5. Body za přihlášení k odběru newsletteru budou uděleny okamžitě, automaticky , a to nejpozději do 7 dnů poté, co se Zákazník přihlásil k odběru newsletteru.
 7. Body získané Příjemcem služby tvoří jeden fond.
 8. Aktuální počet bodů nasbíraných Zákazníkem bude viditelný na Účtu. O změně počtu nasbíraných bodů může Poskytovatel služeb Zákazníka informovat také zasláním zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka přiřazenou k jeho Účtu.
 9. Zákazník může získat slevu z ceny produktu zahrnutého do Věrnostního programu tak, že konečná cena tohoto produktu bude 1 PLN pomocí bodů.
 10. Počet bodů umožňujících snížení ceny způsobem uvedeným ve výše uvedeném odstavci je uveden v Obchodě vedle daného produktu.
 11. Rozhodne-li se Zákazník využít Body, bude mu sleva plynoucí z jejich použití vypočítána automaticky, tedy odečtena z ceny objednaného produktu.
 12. Body může Zákazník uplatnit při zadávání objednávky, která zahrnuje i produkty zaplacené bez použití bodů, jejichž celková cena není nižší než 40 PLN.
 13. Poskytovatel služby má právo zrušit body:
  1. účtované za objednávky, u kterých Poskytovatel služby vrátil příjemci služby peněžní prostředky zaplacené za produkt (např. v případě účinného odstoupení od smlouvy ze strany Příjemce služby);
  2. uděleno i přes neúčinnou platbu objednávky (což neznamená nemožnost znovu získat body v důsledku správné platby objednávky);
  3. udělena za opětovné přihlášení k odběru newsletteru.
 14. Body nasbírané ve Věrnostním programu lze využít pouze způsobem uvedeným v tomto odstavci.

§ 6 REKLAMACE

 1. Stížnosti týkající se fungování Účtu zasílejte na e-mailovou adresu bok@zenwire.eu.
 2. Reklamace bude posouzena poskytovatelem služby do 14 dnů.

  MIMOSOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UDRŽENÍ NÁROKŮ
 3. V případě, že reklamační řízení nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít např. s:
  1. mediace vedená příslušným Vojvodským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o mediaci. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
  2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Vojvodském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je dostupný na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
  3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;
  4. online platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

§ 7 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Zákazníkem při používání Účtu je Poskytovatel služby. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů – „ GDPR “.
 2. Účelem zpracování údajů Zákazníka je vedení Účtu. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování služeb nebo úkony učiněné na žádost Příjemce služby směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i jako oprávněný zájem poskytovatele služeb, spočívající ve zpracování údajů za účelem určení výkonu nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 3. Poskytnutí údajů Příjemcem služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro vedení Účtu. Neposkytnutí údajů znamená, že Poskytovatel služby nebude schopen poskytovat službu Správa účtu.
 4. Údaje zákazníka budou zpracovávány do:
  1. Účet bude Zákazníkem nebo Poskytovatelem služby na žádost Zákazníka smazán
  2. zanikne možnost uplatňovat nároky Příjemce služby nebo Poskytovatele služby související s Účtem;
  3. námitka zákazníka proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem poskytovatele služeb
  – podle toho, co je v daném případě použitelné a co nejnovější.
 5. Příjemce služby má právo požadovat:
  1. přístup k vašim osobním údajům,
  2. jejich náprava,
  3. vymazání,
  4. omezení zpracování,
  5. předání údajů jinému správci
   , jakož i právo:
  6. vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací Zákazníka - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných poskytovatelem služeb).
 6. Za účelem uplatnění svých práv by měl zákazník kontaktovat poskytovatele služeb.
 7. Pokud se Příjemce služby domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 8 VÝHRADY

 1. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
 2. Smlouva o vedení Účtu se uzavírá v polštině.
 3. V případě závažných důvodů uvedených v odst. 4, má Poskytovatel služby právo změnit Pravidla.
 4. Důležité důvody uvedené v kap. 3 jsou:
  1. nutnost přizpůsobit Obchod ustanovením právních předpisů platných pro provoz Obchodu;
  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby;
  3. změna funkčnosti Účtu, vyžadující úpravu Pravidel.
 5. O plánované změně Pravidel bude Příjemce služby informován nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změny prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu přiřazenou k Účtu.
 6. Pokud Příjemce služby plánovanou změnu neakceptuje, měl by o tom informovat Poskytovatele služby zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu Poskytovatele služby bok@zenwire.eu, což bude mít za následek ukončení smlouvy o vedení Účtu při vstupu. v platnost plánované změny nebo dříve, pokud Zákazník takovou žádost podá.
 7. Pokud Zákazník nevznese námitky proti plánované změně do doby nabytí její účinnosti, má se za to, že ji přijímá, což nepředstavuje žádnou překážku pro budoucí ukončení smlouvy.
 8. Pro objednávky zadané v Obchodě s využitím bodů platí pravidla Obchodu.
 9. V případě možného sporu se Zákazníkem, který není privilegovaným Zákazníkem, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Poskytovatele služby.


Pravidla zpravodaje

Obchod Zenwire.cz

OBSAH
§ 1 Definice
§ 2 Informační bulletin
§ 3 Stížnosti
§ 4 Osobní údaje
§ 5 Závěrečná ustanovení

§ 1 DEFINICE

Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník.
Newsletter - služba poskytovaná zdarma elektronickými prostředky, díky které může Příjemce služby přijímat od Poskytovatele služby elektronickými prostředky dříve objednané zprávy týkající se Obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a novinkách v Obchodě.
Obchod – Internetový obchod Zenwire.eu provozovaný Poskytovatelem služby na adrese https://zenwire.eu
Příjemce služby – jakýkoli subjekt využívající službu Newsletter.
Privilegovaný zákazník – Příjemce služby, který je Spotřebitelem nebo fyzickou osobou, která s Poskytovatelem služeb uzavírá smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, nikoli však pro ni profesní.
Poskytovatel služeb - PAWEŁ KOŚMIDER, podnikatel podnikající pod jménem PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapsaný v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem příslušným pro hospodářství a vedoucím Centrální registr a informace o hospodářské činnosti, NIP 9721296053, REGON číslo 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań.

§ 2 ZPRAVODAJ

 1. Příjemce služby může dobrovolně využívat službu Newsletter.
 2. Pro využívání služby Newsletter potřebujete zařízení s webovým prohlížečem v nejnovější verzi, podporující JavaScript a cookies, s přístupem na internet a aktivní e-mailový účet.
 3. E-maily zasílané v rámci této služby budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou Příjemcem služby v době přihlášení k odběru Newsletteru.
 4. Za účelem uzavření smlouvy a odběru služby Newsletter poskytne Příjemce služby v prvním kroku na určeném místě v Obchodě svou e-mailovou adresu, na kterou chce dostávat zprávy zasílané v rámci Newsletteru. Okamžikem přihlášení k odběru Newsletteru je uzavřena smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou a Poskytovatel služeb ji začne poskytovat Příjemci služby - dle odst. 5.
 5. Pro řádnou implementaci služby Newsletter je Příjemce služby povinen uvést svou správnou e-mailovou adresu.
 6. Zprávy zasílané v rámci Newsletteru budou obsahovat informaci o možnosti jeho odhlášení a také odkaz pro odhlášení.
 7. Příjemce služby se může kdykoliv odhlásit z odběru Newsletteru, a to bez udání důvodu as vynaložením jakýchkoliv nákladů pomocí možnosti uvedené v odst. 6 nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu Poskytovatele služby: info@zenwire.cz .
 8. Použití odkazu k odhlášení z Newsletteru Příjemcem služby nebo zaslání zprávy s žádostí o odhlášení z Newsletteru bude mít za následek okamžité ukončení smlouvy o poskytování této služby.

§ 3 REKLAMACE

 1. Stížnosti týkající se Newsletteru oznamte Poskytovateli služeb na následující e-mailovou adresu: info@zenwire.cz .
 2. Poskytovatel služeb odpoví na reklamaci do 14 dnů od obdržení reklamace.

  MIMOSOUDNÍ METODY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UDRŽENÍ NÁROKŮ
 3. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek očekávaný Zákazníkem, který je Spotřebitelem, může Spotřebitel využít mj. s:
  1. mediace vedená příslušným Vojvodským inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o mediaci. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
  2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Vojvodském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je dostupný na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
  3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;
  4. online platforma ODR dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

§ 4 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Příjemcem služby v souvislosti s odběrem Newsletteru je Poskytovatel služby. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů – „ GDPR “.
 2. Účelem zpracování údajů Zákazníka je zasílání Newsletteru. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování služeb nebo úkony učiněné na žádost Příjemce služby směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i jako oprávněný zájem poskytovatele služeb, spočívající ve zpracování údajů za účelem určení výkonu nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 3. Poskytnutí údajů Příjemcem služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro poskytování služby Newsletter. Neposkytnutí údajů znamená, že Poskytovatel služby nebude schopen tuto službu poskytnout.
 4. Údaje zákazníka budou zpracovávány do:
  1. Příjemce služby se odhlásí z odběru newsletteru;
  2. možnost uplatňovat nároky Příjemce služby nebo Poskytovatele služby související s Newsletterem zanikne;
  3. námitka zákazníka proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem poskytovatele služeb
  – podle toho, co je v daném případě použitelné a co nejnovější.
 5. Příjemce služby má právo požadovat:
  1. přístup k vašim osobním údajům,
  2. jejich náprava,
  3. vymazání,
  4. omezení zpracování,
  5. předání údajů jinému správci
   , jakož i právo:
  6. vznést kdykoli námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací Zákazníka - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných poskytovatelem služeb).
 6. Za účelem uplatnění svých práv by měl zákazník kontaktovat poskytovatele služeb.
 7. Pokud se Příjemce služby domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány protiprávně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit tyto předpisy pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem se rozumí potřeba změny předpisů způsobená modernizací služby Newsletter nebo změnou zákona, ovlivňující poskytování služby Poskytovatelem služby.
 2. Informace o připravované změně předpisů bude Zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení k odběru Newsletteru nejméně 7 dní před účinností změn.
 3. Pokud Zákazník nevznese námitky proti plánovaným změnám do doby jejich účinnosti, má se za to, že je přijímá.
 4. V případě neakceptování plánovaných změn by o tom měl Příjemce služby zaslat informaci na e-mailovou adresu Poskytovatele služby: info@zenwire.cz , čímž dojde k ukončení smlouvy o poskytování služeb. služby po vstupu plánovaných změn v platnost.
 5. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
 6. Smlouva o poskytování služby Newsletter se uzavírá v polském jazyce.
 7. V případě možného sporu se Zákazníkem, který není privilegovaným Zákazníkem, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Poskytovatele služby.
 8. Spotřebitel je chráněn platnými ustanoveními země původu spotřebitele. Tyto předpisy jsou prodávajícím přísně dodržovány.


Adresa pro doručování:
Zenwire.cz (CzechLogistic skladiště)
Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice
Česká republika
adresa elektronické pošty info@zenwire.cz


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2023

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl