k pokladně celkem: 0,00 Kč
  pon - pt. 10:30-16

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů obchodu Zenwire.cz
https://zenwire.cz
("Obchod")

DRAHÝ UŽIVATELI!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili pohodlně. Níže Vám proto uvádíme nejdůležitější informace o pravidlech zpracování Vašich osobních údajů a cookies, které náš Obchod používá. Tyto informace byly zpracovány s ohledem na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PAWEŁ KOŚMIDER, podnikatel podnikající pod jménem PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapsaný do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem příslušným pro ekonomiku a vedoucím Centrální registr a informace o hospodářské činnosti, NIP 9721296053, číslo REGON 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań.

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů námi, napište nám prosím na tuto e-mailovou adresu: bok@zenwire.eu.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat:

 • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 GDPR nebo případně čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR),
 • opravit je (článek 16 GDPR),
 • výmaz (článek 17 GDPR),
 • omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • předání údajů jinému správci (článek 20 GDPR).

A také zákon:

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
  • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (tj. na naše oprávněné zájmy), včetně profilování (čl. 21 odst. 1 GDPR);
  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR).

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Proti našemu používání souborů cookie (o kterých si můžete přečíst níže) můžete vznést námitku, a to zejména pomocí vhodného nastavení prohlížeče.

Pokud se rozhodnete, že Vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na akcích, které podniknete.

1. Zadání objednávky v Obchodě - část 1

Za jakým účelem?
plnění Vaší objednávky
Na jakém základě?
kupní smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) právní povinnost související s účetnictvím, která nás zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
Jak dlouho?
po dobu trvání výše uvedené smlouvy do skončení naší zákonné povinnosti související s účetnictvím
dále budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete moci zadat objednávku

2. Zadání objednávky v Obchodě – část. 2

Za jakým účelem?
přizpůsobení obchodu potřebám uživatelů a také zlepšení kvality našich služeb díky názorům kupujících prostřednictvím webu s průzkumem spokojenosti
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů za účelem provedení průzkumu vaší spokojenosti s našimi službami (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
pokud se nevyjádříte – po dobu 21 dnů od nákupu nebo do doby, než zvážíme vaši námitku proti zpracování; pokud však vyjádříte svůj názor - dokud nebude smazán nebo než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
dále budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
při práci na jeho dalším rozvoji nebudeme zohledňovat váš názor na náš Obchod
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

3. Nastavení účtu v Obchodě

Za jakým účelem?
plnění smlouvy o poskytování služeb vedení účtu v Obchodě
Na jakém základě?
smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Jak dlouho?
dokud nebude účet smazán vámi nebo námi na vaši žádost
dále budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete moci vytvořit účet a používat jeho funkce, jako je prohlížení historie objednávek nebo kontrola stavu objednávky

4. Kontaktujte nás (např. s dotazem)

Za jakým účelem?
vyřizování vašich dotazů nebo požadavků
Na jakém základě?
smlouva nebo úkony provedené na vaši žádost, směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž jsme nebo můžeme být stranou náš oprávněný zájem zpracovávat vaše údaje za účelem komunikace s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – pokud váš dotaz nebo oznámení nesouvisí se smlouvou
Jak dlouho?
po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo - pokud k uzavření smlouvy nedojde - do konce reklamační doby - viz poslední tabulka této části* do uplynutí reklamační lhůty – viz poslední tabulka této části – nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
dále budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo požadavek
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

5. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující marketingové aktivity

Za jakým účelem?
přímý marketing, spočívající v zobrazování personalizovaných reklam
(více se o tom můžete dočíst v sekcích „Profilování“ a „Cookies“ Zásad ochrany osobních údajů).
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nevymažete soubory cookie používané pro marketingové účely*
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete dostávat návrhy produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

6. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující analytické činnosti

Za jakým účelem?
analýza toho, jak používáte webovou stránku obchodu a jak se pohybujete, za účelem přizpůsobení webu potřebám a chování uživatelů
(více o tomto tématu naleznete v sekcích „Analytické aktivity“ a „Cookies“ v Zásadách ochrany osobních údajů)
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nevymažete soubory cookie používané pro analytické účely*
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudeme při práci na jeho vývoji brát v úvahu vaše preference ohledně používání Obchodu
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

7. Váš souhlas se zasíláním marketingového obsahu od nás (např. informace o speciálních nabídkách)

Za jakým účelem?
zasílání marketingových informací, zejména speciálních nabídek
Na jakém základě?
Váš souhlas s našimi marketingovými aktivitami (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Jak dlouho?
dokud svůj souhlas neodvoláte – nezapomeňte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zpracování údajů, dokud svůj souhlas neodvoláte, zůstává zákonné.
dále budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete dostávat naše marketingové materiály, včetně informací o našich speciálních nabídkách

8. Odběr newsletteru

Za jakým účelem?
zasílání newsletteru
Na jakém základě?
smlouva o poskytování služby newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
Jak dlouho?
dokud se neodhlásíte z našeho newsletteru
dále budou Vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky - vámi nebo námi
(více informací k tomuto tématu naleznete v poslední tabulce této sekce)
Co se stane, když data neposkytnete?
nebudete moci přijímat informace o Obchodě a našich službách

9. Přijetí opatření nebo opomenutí, které může mít za následek nároky související s Obchodem nebo našimi službami

Za jakým účelem?
určení, šetření nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami
Na jakém základě?
náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
Jak dlouho?
do uplynutí promlčecí doby pro nároky nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování*
Co se stane, když data neposkytnete?
neschopnost uplatňovat, uplatňovat nebo obhajovat nároky
* podle toho, co platí v daném případě a které nastane dříve

ZVEŘEJNĚNÍ DAT

Pokud se rozhodnete publikovat komentář, jeho obsah a váš podpis uvidí ostatní uživatelé obchodu.

Vaši e-mailovou adresu nesdělujeme ostatním uživatelům, pokud tak neučiníte sami.

PROFILOVÁNÍ

V rámci Obchodu provádíme profilování – to bude probíhat ve vztahu k vám, pokud takové aktivity povolíte. Toto profilování spočívá v automatickém vyhodnocování toho, o jaké produkty nebo služby byste mohli mít zájem, pomocí informací o vámi zobrazeném obsahu. Díky tomu budou reklamy na produkty nebo služby zobrazované v rámci online služeb, které využíváte, více přizpůsobeny vám a vašim potřebám.

Profilování, které provádíme, nevede k přijímání rozhodnutí, která by pro vás měla právní účinky nebo se vás dotýkala podobně významným způsobem.

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

V rámci Obchodu provádíme analytické aktivity zaměřené na zvýšení jeho intuitivnosti a přístupnosti – to se stane ve vztahu k vám, pokud takové aktivity povolíte. V rámci analýzy zohledníme způsob, jakým se v Obchodě pohybujete – např. kolik času strávíte na dané podstránce nebo na která místa v Obchodě klikáte. Díky tomu můžeme přizpůsobit rozložení a vzhled Obchodu a obsahu v něm zveřejňovaného potřebám Uživatelů.

BEZPEČNOST DAT

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnou legislativou, včetně šifrování spojení pomocí SSL certifikátu.

COOKIES

Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá takzvané cookies. soubory cookie (cookies). Tyto soubory:

 • jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.);
 • nemění nastavení vašeho zařízení.

V tomto Obchodě se soubory cookie používají pro následující účely:

 • statistika
 • marketing
 • poskytování funkcí Store

Chcete-li se dozvědět, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je zakázat ve vašem prohlížeči, můžete použít soubor nápovědy vašeho prohlížeče. Informace k tomuto tématu si můžete přečíst stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho na následujících podstránkách najdete vhodné tipy v závislosti na prohlížeči, který používáte:

Soubory cookie nebudeme zpracovávat déle než 14 dní od poslední návštěvy Obchodu.

Pomocí příslušných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli:

 • smazat cookies,
 • zablokovat používání cookies v budoucnu.

V takových případech jej již nebudeme zpracovávat.

Více informací o cookies naleznete na Wikipedii .

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Využíváme služeb třetích stran, které nás podporují při provozování našeho podnikání. Zpracováním vašich údajů je pověřujeme – tyto subjekty zpracovávají údaje pouze na základě našich zdokumentovaných pokynů.

Níže naleznete seznam příjemců vašich údajů:

AKCE PŘÍJEMCI DAT PŘENOS DAT MIMO EVROPSKOU UNII
jakoukoli akci v souvislosti s Obchodem subjekt, který nám poskytuje technickou/IT podporu Není tam žádný prostor
osoby, které s námi spolupracují na základě občanskoprávních smluv a podporují naše pokračující aktivity Není tam žádný prostor
poskytovatel prodejního softwaru Není tam žádný prostor
setrvání na webu Obchodu s nastavením, které umožňuje marketingové aktivity subjekt poskytující marketingové služby Není tam žádný prostor
zůstat na webu Obchodu s nastavením, které umožňuje analytické činnosti subjekt umožňující analytické činnosti na webu Není tam žádný prostor
zadáním objednávky v Obchodě poskytovatel plateb Není tam žádný prostor
subjekt, který vám produkt doručuje – pokud jste nezvolili možnost osobního odběru Není tam žádný prostor
dodavatel softwaru, který usnadňuje vedení podniku (např. účetní software) Není tam žádný prostor
dodavatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek) Není tam žádný prostor
účetní kancelář Není tam žádný prostor
subjekt poskytující splátkový systém Není tam žádný prostor
přihlášení k odběru newsletteru nebo souhlas se zasíláním marketingových sdělení subjekt, který zajišťuje zasílání newsletteru nebo marketingových sdělení Není tam žádný prostor
pomocí online chatu dostupného v obchodě subjekt poskytující online chat dostupný v Obchodě Není tam žádný prostor
vaše používání služeb, které nám v souvislosti s Obchodem poskytují sociální sítě sociální média Není tam žádný prostor
účastnit se průzkumu spokojenosti s našimi službami nebo produkty subjekty, které umožňují zveřejňovat názory na Obchod nebo produkty a porovnávat je Není tam žádný prostor
kontaktovat nás (např. položit otázku) dodavatel standardního kancelářského softwaru (včetně e-mailových schránek) Není tam žádný prostor

A navíc:

příslušné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém jsme povinni jim údaje poskytnout.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2023

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl